search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
  • Darbas ir verslo pradžia:  • Socialinės išmokos:


  • Švietimas Lietuvoje


  • Užsieniečiai Lietuvoje  • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Darbo paieška per Lietuvos darbo biržą
img1 img2

Darbo paieška per Lietuvos darbo biržą

/back.pnggrįžti

Užsienyje esantis Lietuvos pilietis, dar iki grįždamas į Lietuvą, LDB internetiniame puslapyje gali rasti informacijos apie laisvas darbo vietas ir darbo rinkos tendencijas.

Grįžęs į Lietuvą,  ieškantis darbo asmuo gali registruotis teritoriniame LDB skyriuje (pagal faktinę gyvenamąją vietą).

LDB  apdraudžia užsiregistravusį asmenį privalomuoju sveikatos draudimu, padeda jam įsidarbinti, organizuoja mokymus, persikvalifikavimo programas. Apsidraustasis įsipareigoja periodiškai (vidutiniškai kas dvi savaites) lankytis teritoriniame LDB padalinyje, aktyviai ieškoti darbo.

Darbo ieškantys žmonės gali registruotis duomenų bazėje, kurioje bus matomi darbdaviams:

  • Bendrame CV duomenų banke;
  • Talentų banke – aukštos kvalifikacijos darbuotojams, mokantiems bent vieną užsienio kalbą ir turintiems 2 metus profesinės patirties ar baigiamųjų kursų studentams;
  • Senjorų banke – pageidaujantiems įsidarbinti vyresnio ar pensinio amžiaus asmenims.

Europos užimtumo tarnybų (EURES) tinklas padeda ir pataria ieškantiems darbo asmenims, kurie nori dirbti Lietuvoje ar kitose ES, EEE šalyse narėse bei Šveicarijoje, apie atitinkamas laisvas darbo vietas ir padeda rašyti prašymus bei gyvenimo aprašymus pagal rekomenduojamą Europos CV formą. Ieškantiems darbo asmenims leidžiama užregistruoti savo gyvenimo aprašymą EURES darbo mobilumo portalo EURES CV duomenų bazėje. Daugiau informacijos apie EURES paslaugas rasite čia.

Darbo birža įgyvendina įvairias programas, skirtas didinti jaunimo užimtumą:

Jaunimo garantijų iniciatyva. Šios iniciatyvos tikslas – siekti, kad visi 16–29 metų gyventojai per 4 mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo netekimo gautų kokybišką konkretų pasiūlymą dirbti ar toliau mokytis, įskaitant pameistrystės mokymą, atlikti praktiką arba stažuotę.

Jaunimo darbo centrai informuoja ir konsultuoja darbo ieškančius jaunus asmenis, organizuoja informacinio ir mokomojo pobūdžio kursus, renginius jaunimui, teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas profesiją besirenkantiems jaunuoliams. Jaunimo darbo centrų renginiai skirti ugdyti darbo paieškos įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, bendrąsias kompetencijas. Jie suteikia žinių apie karjeros planavimą, darbo paieškos strategijas, darbo dokumentų (CV, motyvacinis laiškas ir kt.) rengimą. Čia dalyvauti gali visi norintys, registracija nėra privaloma, paslaugos nemokamos.

Projekto „Atrask save“ dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.  Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

Tavo pirmasis EURES darbas – programa, skirta darbo ieškantiems 18-35 metų jaunuoliams, darbo ieškantys kitoje Europos ekonominės erdvės šalyje nei gyvena. Jos tikslas – padėti jauniems ES šalių, Islandijos ir Norvegijos piliečiams susirasti darbą, mokomąją praktiką arba pameistrystę. Ja taip pat siekiama padėti darbdaviams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), rasti darbuotojų ir užpildyti darbo vietas, kurioms sunku rasti tinkamų kandidatų. Programos dalyviai gali gauti pritaikytas darbo paieškos ir įdarbinimo paramos paslaugas, kurios yra derinamos su finansine parama, tokia kaip išmoką kelionei į pokalbį dėl darbo, kalbos kursų išlaidas, persikraustymo išmoką, kvalifikacijų pripažinimą, pragyvenimo išlaidų kompensavimo išmoką stažuotojams ir pameistriams ir pan.

Kiti Darbo biržos projektai:

Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas — inicijuotas dėl kvalifikuotų darbuotojų įvairiuose ūkio sektoriuose stygiaus. Kvalifikacijos neturintiems bedarbiams, kurie nori įgyti profesiją, bet yra neapsisprendę, pirmiausiai siūloma profesionali psichologų pagalba. Individualiai arba grupėse sprendžiamos bedarbių emocinės, asmenybės ir bendravimo problemos bei keliama jų asmeninė motyvacija pasirenkant jiems tinkamiausią profesiją. Bedarbiai patys gali rinktis paklausią profesiją ir mokymo įstaigą, kurioje įgytų naujų kompetencijų, reikalingų norint įsidarbinti laisvose darbo vietose arba pradėti dirbti savarankiškai.

Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas apima galimybę į darbo rinką integruotis vyresniems nei 54 metų asmenims, kurie yra užsiregistravę darbo biržoje. Remiamas tokių asmenų profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant darbdavį bei teritorinis judumas.

Teritorinės darbo biržos specialistai Jus taip pat informuos apie profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas bei tvarką, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes. Taip pat aktyviai teiraukitės teritorinės darbo biržos specialistų apie esamas programas, mokymus ir galimybes, kuriomis būtų galima pasinaudoti konkrečiu atveju.

Daugiau apie persikvalifikavimą skaitykite skiltyje Kas yra profesinis persikvalifikavimas ir pameistrystė?

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-04


Jums taip pat gali būti įdomu: