search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Mokesčių rūšys
img1 img2

Mokesčių rūšys

/back.pnggrįžti

Mokesčiai yra pagrindinis valstybės pajamų formavimo būdas. Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Todėl mokestį, kaip prievolę valstybei gali nustatyti tik atitinkami mokesčių įstatymai

Siekiant sukurti darnią šiuolaikinę Lietuvos mokesčių sistemą, skatinančią sparčią ekonomikos raidą, užtikrinančią stabilias biudžetų pajamas, teisingą ir proporcingą mokesčių paskirstymą, teisingą konkurenciją, buvo priimti ir įsigaliojo nauji mokesčių įstatymai. Jie parengti vadovaujantis bendrais apmokestinimo principais ir suderinti su apmokestinimą ES reglamentuojančiais teisės aktais.

Pagrindiniai verslo įmonių mokami mokesčiai:

 1. Gyventojų pajamų (GPM) (su darbo santykiais susiję mokesčiai);
 2. Pelno mokestis (AB, UAB, IĮ,MB, ūkinės bendrijos ir t.t.);
 3. Pridėtinės vertės (PVM) (moka visos įmonės, įsiregistravusios kaip PVM mokėtojos);
 4. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto (įmonės moka tada kai turi nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą);
 5. Įmokos į Garantinį fondą (moka visos įmonės nuo darbo užmokesčio fondo dalies);
 6. Valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 7. Akcizai.

Plačiau apie mokesčius:

Pagrindinai apmokestinimo principai, į kuriuos buvo atsižvelgiama kuriant Lietuvos mokesčių sistemą ir kuriems neturi prieštarauti visi mokesčių teisės aktai, yra šie:

 • mokesčių mokėtojų lygybės principas (taikant mokesčių įstatymus, visi mokesčių mokėtojai dėl šių įstatymų nuostatų yra lygūs);
 • teisingumo ir visuotino privalomumo principas (mokesčius privalo mokėti visi mokesčių mokėtojai, laikydamiesi mokesčių įstatymų nustatytos tvarkos);
 • nustatyti individualaus pobūdžio mokesčio lengvatas yra draudžiama;
 • mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, privalo vadovautis protingumo kriterijais;
 • apmokestinimo aiškumo principas (mokestinės prievolės turinys teisės aktuose turi būti aiškiai apibrėžtas).

Galima išskirti šiuos pagrindinius Lietuvos mokesčių sistemą sudarančius mokesčius: 

Nuo 2017 liepos 1d. draudėjams (asmenims, turintiems darbuotojų) keitėsi socialinio draudimo įmokų tarifai:

 • 1 proc. sumažėjo pensijų socialinio draudimo įmokos;
 • didėjo nedarbo socialinio draudimo įmokos, jos tapo diferencijuojamos  į 1,6 proc. įmokas už neterminuotam laikui įdarbintus darbuotojus ir 3,2 proc. už darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas (laikinojo, pameistrystės, projektinio, sezoninio darbo, darbo vietos dalijimosi) sutartis.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojas su tuo pačiu darbdaviu galės turėti tik vieną darbo sutartį, tai yra, vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos kelios darbo sutartys lieka galioti nustatant pagrindinę darbo sutartį ir susitariant dėl papildomų darbo funkcijų.Taip pat keitėsi ir įmokų tarifai už autorius, atlikėjus bei sportininkus.

Detalesnę informacija apie pasikeitimus galite rasti čia.

Informacija paruošta remiantis:

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija atnaujinta: 2018-01-09