search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Individuali veikla
img1 img2

Individuali veikla

/back.pnggrįžti

Prieš pradedant verslą, asmuo turi turėti aiškią savo vykdomos veiklos viziją ir tada nuspręsti kokia veiklos forma yra tinkamiausia. Taigi, pirmiausia reikia pasirinkti ar verslą vykdyti steigiant juridinį asmenį ar verčiantis individualia veikla.

Teisę užsiimti individualia veikla, nesteigiant įmonės, suteikia LR civilinis kodeksas ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Šią veiklos formą rekomenduojama pasirinkti tuo atveju, jei verslo idėją planuojate įgyvendinti vieni, ypač tada, jei ūkinę komercinę veiklą vykdysite ribotą laiko tarpą.

Kas yra individuali veikla:
 • savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (tekstilės gaminių gamyba, remonto darbai ir kt.);
 • savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (advokatų, notarų ir kt.);
 • savarankiška sporto veikla;
 • savarankiška atlikėjo veikla (aktoriaus, muzikanto ir kt.).
Vykdyti individualią veiklą galite dvejopai:
 • Vykdyti veiklą, neįsigijus verslo liudijimo (pagal individualios veiklos pažymėjimą);
 • Užsiimti individualia veikla, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą.

 

Individuali veikla be verslo liudijimo (pagal individualios veiklos pažymėjimą):

Individualios veiklos vykdymo pažymėjimas – tai dokumentas, patvirtinantis, kad galite verstis neribotą laikotarpį nurodyta savarankiška veikla, kuria siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos ir jai būdingas tęstinumas. Iš esmės galite vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą (išskyrus sąrašą veiklų, kurios nelicenzijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys).

Prašymą dėl pažymos išdavimo (nuvykus į VMI skyrių, paprastu ar elektroninių paštu) reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, VMI reikia pranešti prieš 5 darbo dienas.

Mokesčiai sumokami nuo veiklos pajamų pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, t.y., nuo faktiškai gautų veiklos pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų, yra leidžiama atimti leidžiamus atskaitymus – išlaidas pajamoms uždirbti (tokiais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį, t.y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų.

Asmuo, kuris vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš šių apskaitos dokumentų:

 • prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą;
 • sąskaitą faktūrą;
 • PVM sąskaitą faktūrą;
 • kasos aparato kvitą.

Detalesnė informacija nustatyta gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse (rasite čia).

 

Individuali veikla su verslo liudijimu:

Tai vienas lengviausių būdų užsiimte ekonime veikla. Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis, jog esate sumokėję fiksuoto didžio pajamų mokestį už verslo liudijimą ir tam tikrą laikotarpį galite verstis jame nurodyta veikla, parduoti savo gamybos prekes, teikti paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims. Pajamų mokesčio dydį nustato savaivaldybės (šio mokesčio skaičiuoklę rasite čia)

Verslo liudijimai yra išduodami tik kai kurioms veiklos rūšims Šių veiklų sąrašą rastie čia. Norėdami sužinoti ar planuojama verstis veikla yra galima turint verslo liudijimą, reikia žinoti veiklos EVRK kodą, kurį rasite čia , taip pat paskambinus į Lietuvos statistikos departamentą ar VMI (tel. 1882)

Siekiant gauti Verslo liudijimą, reikia kreiptis į vietos valstybinę mokesčių inspekciją, arba elektroniniu būdu per Mano VMI sritį. Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus (prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami 1 ar kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų). Visas taisykles apie verslo liudijimo išdavimą, pratesimą ar nutraukimą rasite čia.
Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.

Atkreiptinas dėmesis, kad įsigijus verslo liudijimą, ūkinę veiklą galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

 • Juridiniams asmenims parduoti prekes ar paslaugas galima tik tuo atveju, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą (išskyrus prekybos), rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių.
 • Didmeninė prekyba įsigijus verslo liudijimą negalima. Prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas negali parduoti prekių kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui (tiek įsigijusiam verslo liudijimą, tiek įregistravusiam individualią veiklą).
 • Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

Daugiau informacijos apie individualios veiklos pradžią rasite „Versli Lietuva“ informacijos portale.

Arba susisiekus su vienu iš „Versli Lietuva“ konsultantu, esančiu arčiausiai jūsų.

Norėčiau sužinoti, ar yra suteikiamos kokios nors lengvatos vykdant individualią veiklą Lietuvoje? Taip pat įdomu, ar verslo liudijimas gali būti išduotas nuotoliniu būdu?

Asmenims, registruotiems Darbo biržoje ir turintiems bedarbio statusą, išsiimant verslo liudijimą, taikomos lengvatos. Tad Jums gali būti paranku pirmiausia registruotis Darbo biržoje. Informaciją apie tai, kaip registruotis Vilniaus Darbo biržoje, rasite čia: https://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Paslaugos/Puslapiai/Registravimasisdarbobir%C5%BEoje.aspx. Darbo birža taip pat turi Savarankiško užimtumo rėmimo programą asmenims, kuriantiems sau darbo vietą. Šia programa paprastai gali pasinaudoti asmenys iki 29 m., registruoti kaip bedarbiai ir pirmą kartą Lietuvoje steigiantys sau darbo vietą. Jeigu Jus ši programa domina, Jums būtų priskirtas specialistas, kuris pakonsultuos, ar atitinkate keliamus reikalavimus (kontaktinis numeris Vilniuje būtų 8 52 73 0179). Daugiau informacijos apie šią galimybę rasite čia: https://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/savarankisko_uzimtumo_remimas.aspx.
Atsakant į antrąjį klausimą – taip, verslo liudijimą galima gauti internetu, daugiau informacijos rasite pasekus šią nuorodą: http://www.vmi.lt/cms/verslo-liudijimo-isdavimas/-pratesimas/nutraukimas.

Jums gali būti įdomu: