search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Vaikų keliavimas be tėvų
img1 img2

Vaikų keliavimas be tėvų

/back.pnggrįžti

Vaikų keliavimas be tėvų yra reguliuojamas ne tik teisės aktų, bet ir tarptautinių vežėjų vidinių nuostatų. Situacija skiriasi vaikams keliaujant Šengeno ir ne Šengeno erdvėje.

Keliavimas Šengeno valstybėse
Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pabrėžtina, jog atskiri vežėjai (oro linijos, autobusų bendrovės) gali nusistatyti ir kitokią, griežtesnę tvarką, siekdami užtikrinti nepilnamečių interesus. Jie gali leisti nepilnamečiams vieniems keliauti tik nuo 14 ar 16 metų, reikalauti lydinčio pilnamečio asmens buvimo ar pan. Kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų kreiptis į vežėjus ar oro linijas.

Keliavimas ne Šengeno valstybėse
Keliaujant ne Šengeno erdvėje svarbu išskirti atvejus, kai vaikai keliauja iš Lietuvos ir į Lietuvą. 

 • Keliavimas iš Lietuvos į ne Šengeno valstybes
  Su tėvais, globėju, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu ar vienam keliaujančiam vaikui vykstant iš Lietuvos į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtina laikytis 2002 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo.

  1. Vaikui, su vienu iš tėvų vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, antrojo tėvo sutikimo tam, kad vaikas išvyktų, nereikia.
  2. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Nors teisės aktai to ir nenumato, pravartu pasidaryti sutikimo kopiją.
  3. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, pravartu turėti ir vaiko gimimo liudijimą.

Taip pat prisiminkite, kad Šengeno erdvės reikalavimai netaikomi tokioms ES valstybėms kaip Didžioji Britanija, Airija, Bulgarija, Kipras, Rumunija, Kroatija. Vadinasi, jei vaikas vienas vyksta į šias ir kitas ne Šengeno šalis, jo tėvams ar globėjams jau prieš kelionę reikės kreiptis į notarą, kad patvirtintų tėvų sutikimą dėl vaiko kelionės į užsienį.

 • Keliavimas iš ne Šengeno valstybių į Lietuvą

Keliaujant ne iš Lietuvos, bet į Lietuvą, arba kai nepilnametis yra registruotas užsienio šalyje, taisyklės gali skirtis. Ne Šengeno erdvės valstybės gali nusistatyti kitokias vaikų keliavimo be tėvų taisykles. Tam tikrais atvejais jos gali būti sugriežtintos, tam tikrais atvejais – palengvintos.

Ketindami leisti savo vaikui keliauti vienam, atidžiai perskaitykite konkrečios oro linijų kompanijos ar sausumos vežėjo taisykles ir pasidomėkite šalies, į kurią vykstama, įstatymais. Kaip minėta, vežėjai gali sugriežtinti taisykles, taikomas tiek keliaujant Šengeno erdvėje, tiek už jos.

Daugiau informacijos apie nepilnamečių keliavimą rasite Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19


Jums taip pat gali būti įdomu: