search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
  • Darbas ir verslo pradžia:  • Socialinės išmokos:


  • Švietimas Lietuvoje


  • Užsieniečiai Lietuvoje  • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Draudiminio stažo, įgyto užsienyje, sumavimas, norint gauti ligos pašalpą
img1 img2

Draudiminio stažo, įgyto užsienyje, sumavimas, norint gauti ligos pašalpą

/back.pnggrįžti

Siekiant gauti ligos pašalpą, reikia būti sukaupus 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Nedarbingumo ir ligos draustumo laikotarpiai dirbusiesiems užsienyje asmenims yra įskaitomi lygiai taip pat kaip ir motinystės pašalpai bei bedarbio pašalpai gauti (teritoriniam „Sodros“ padaliniui pateikus prašymą ir dokumentus, kad asmuo yra dirbęs ES, EEE valstybėse narėse, Šveicarijoje ar šalyje, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos (išskyrus Kanadą ir Rusiją).

Lygiai taip pat kaip ir motinystės išmokų atveju, asmuo, norintis gauti ligos pašalpą, turi dirbti Lietuvoje ir vertinamos tik Lietuvoje gautos pajamos (tarkime, apskaičiuojant ligos pašalpos dydį, nebus vertinamos pajamos, gautos Ispanijoje. Draustumo laikotarpiai, dirbant Ispanijoje, buvo įskaityti tam, kad Jums būtų suteikta teisė gauti nedarbingumo išmokas).

Daugiau apie ligos pašalpą – „Sodros“ internetiniame puslapyje

Kaip įskaitomi draudimo laikotarpiai?

 

Jei dirbote Jungtinėje Karalystėje, ir grįžote į Lietuvą, Jūsų senatvės pensijai įgytas stažas neprapuola. Jis bus įvertintas, kai kreipsitės dėl pensijos skyrimo. Iš anksto kreiptis į „Sodrą“ dėl kitose valstybėse įgyto stažo nereikia. Tačiau išvykstant iš JK reikia informuoti atitinkamas jos institucijas.

 

Jei jau sukakote senatvės pensijos amžių, įskaityti draudimo laikotarpius už darbo laiką kitose valstybėse Jums gali padėti „Sodra“. Asmuo, kuriam sukako senatvės pensijos amžius, teritoriniame Sodros skyriuje pildydamas prašymą gauti senatvės pensiją Lietuvoje nurodo, jog yra dirbęs ir kitoje šalyje ir nori gauti pensiją į Lietuvišką sąskaitą. Tuomet Sodros užsienio išmokų tarnyba veikia kaip tarpininkas – persiunčia asmens užklausą atitinkamoms užsienio valstybėms, gauna dokumentus, liudijančius apie asmens sukauptą socialinio draudimo stažą ir teisę gauti pensiją, bei konkrečią sumą iš užsienio valstybės. Asmens pradirbti laikotarpiai yra įskaitomi į jo socialinio draudimo stažą skaičiuojant pensiją Lietuvoje. Tuo tarpu JK, kuri, prieš asmeniui išvykstant iš jos gyventi į Lietuvą, buvo apie tai informuota, pati moka senatvės pensiją tiesiogiai asmeniui į sąskaitą. Visos pensiją jums skiriančios šalys paprastai moka jums priklausančią sumą į banko sąskaitą jūsų gyvenamojoje šalyje, jei jūs gyvenate ES, EEE ar Šveicarijoje. Pervedimo išlaidų padengimo tvarką nusistato kiekviena valstybė atskirai. Pvz.: Lietuvoje visus su lėšų pervedimu į užsienį susijusius mokesčius sumoka Sodra. Asmuo tik gali turėti sumokėti už lėšų iš užsienio banko įskaitymą į savo sąskaita, jei toks mokestis yra taikomas.

Lietuvoje asmuo įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, kai jis atitinka visas šias sąlygas:
– sulaukia įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus (2017 m. – 63 m. 6 mėn. vyrams ir 61 m. 8 mėn. moterims);
– turi minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą minimaliai senatvės pensijai gauti (15 metų).

Jei asmuo nėra išdirbęs 15 metų Lietuvoje, teisei gauti pensiją gali būti sumuojami jo draudimo stažo laikotarpiai iš kai kurių kitų valstybių (t. y. ES, EEE valstybių narių, Šveicarijos, taip pat šalių, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys, išskyrus Rusiją).
Ar žmogus yra įgijęs teisę gauti pensiją, vertinama pagal bendrai įgyto stažo sumą, tačiau kiekviena valstybė mokės pensiją tik už joje įgytą stažą. Kai asmuo yra dirbęs keliose valstybėse, visuomet vadovaujamasi taisykle, kad už tą patį stažą dvi valstybės mokėti pensijos negali.

Pvz.: Jei asmuo yra dirbęs Lietuvoje 8 metus, o 12 – Prancūzijoje, Lietuva įskaito jo socialinio draudimo laikotarpius ir susumavus gaunamas 20 metų socialinio draudimo stažas. Tačiau apskaičiuojant konkrečią sumą, Lietuva atsižvelgia tik į stažą ir pajamas, kuriuos asmuo turėjo per 8 metus darbo Lietuvoje. Už likusius 12 metų pensiją jam mokės Prancūzija.

Kai šalyse, kuriose asmuo yra dirbęs, nustatytas pensinis amžius skirtingas (pvz.: Airijoje – 67, Lietuvoje – 63), asmuo turi kreiptis į užsienio išmokų tarnybą, kai jam sueina amžius pensijos toje šalyje, iš kurios jis turi gauti pensiją.

Akcentuotina, jog gaunat senatvės pensiją iš kitos valstybės, Lietuvoje negalima išeiti išankstinės pensijos.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-04


Jums taip pat gali būti įdomu: