search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Kaip gauti NSDI (bedarbio pašalpą)?
img1 img2

Kaip gauti NSDI (bedarbio pašalpą)?

/back.pnggrįžti

Netekęs ar ieškantis darbo asmuo turi teisę į NSDI (plačiau žinoma kaip bedarbio pašalpa). Šios išmokos gali priklausyti ir asmeniui, kuris į Lietuvą grįžta iš užsienio. Tačiau svarbu tai, kad Lietuvoje ši pašalpa gali būti skiriama tik tuo atveju, jei asmens paskutinė darbovietė yra Lietuvoje.

Asmuo, norintis gauti NSDI, turi:

 1. Atvykti užsiregistruoti į teritorinį darbo biržos padalinį;
 2. Turi būti išdirbęs bent metus per pastaruosius 30 mėnesių (priešingu atveju teisės į NSDI neturės);
 3. Paskutinė asmens darbinės veiklos vieta yra Lietuvoje ( t.y. paskutinis asmens darbas buvo Lietuvoje arba čia jis paskutinį kartą buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu). 
 4. Jeigu per pastaruosius 30 mėnesių asmuo nėra išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau tokį laikotarpį yra dirbęs kitoje ES valstybėje narėje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jis gali iš ankstesnės darbo vietos valstybės kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius (ES, EEE šalyse ir Šveicarijoje toks dokumentas yra forma U1 PD). Tuomet užsienyje turėtas nedarbo draudimo stažas bus įskaitytas Lietuvoje.
 5. Jei tokio dokumento nepristato, „Sodrai“ Lietuvoje privalo pateikti dokumentus, susijusius su darbu kitoje valstybėje narėje. Už socialines išmokas atsakingos skirtingų valstybių įstaigos susisieks tarpusavyje dėl duomenų gavimo (tai gali užtrukti iki keleto mėnesių, todėl pravartu, dar esant užsienyje, tokį dokumentą iš kompetentingos institucijos išsiimti patiems).
 6. Sugrįžus ne iš ES, EEE valstybių narių bei Šveicarijos ir ne iš šalių, su kuriomis Lietuva yra sudariusi dvišales sutartis dėl socialinės apsaugos, apimančias nedarbo išmokas (Ukraina, Baltarusija), nedarbo draustumo laikotarpiai nėra sumuojami.

Darbuotojui, dirbusiam vienoje įmonėje 5 ir daugiau metų, atleidimo iš darbo atveju priklauso ir papildomos ilgalaikio darbo išmokos. Šios išmokos mokamos visiems darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis, išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Centrinio banko atleistus asmenims. Išmokos mokamos tiems darbuotojams, kurie atleisti iš darbo ne anksčiau 2017 metų liepos 1 dieną.

Jei darbuotojas, atleistas iš einamų pareigų darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, per tris mėnesius su tuo pačiu darbdaviu nesudaro naujos darbo sutarties, iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo jam skiriama:
 1. Išdirbus nuo 5 iki 10 metų – vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio išmoka,
 2. Išdirbus nuo 10 iki 20 metų – dviejų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išmoka,
 3. Išdirbus daugiau nei 20 metų – trijų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išmoka.

Darbuotojo vieno mėnesinio darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas pagal tam darbuotojui už praėjusių dvylika mėnesių, buvusių prieš darbuotojo atleidimo mėnesį, priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, vidurkį.

Ilgalaikio darbo išmokos bus skiriamos ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams po atleidimo iš darbo ir mokamos už praėjusį mėnesį. Išmokos darbuotojui reikės kreiptis pačiam pateikiant prašymą teritoriniam „Sodros“ skyriui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos.

Asmenys, gaunantys socialinio draudimo išmokas (tarp jų ir NSDI), kurie deklaravę savo gyvenamąją vietą „prie savivaldybės“, norėdami ir toliau gauti minėtas išmokas, iki 2018 m. kovo mėn. privalo prisideklaruoti arba kreiptis į seniūniją dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Daugiau informacijos apie tai – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje.

 

Ruošiamės grįžti į Lietuvą iš Jungtinės Karalystės visam laikui. Jei registruosimės darbo biržoje, ar mums priklausytų bedarbio pašalpa kol susirastumėme darbą?

 

Egzistuoja galimybė Jums persikelti („eksportuoti“) anglišką bedarbio pašalpą (NSDI). Bedarbio pašalpą bent 3 mėnesius ir toliau galite gauti iš Jungtinės Karalystės,  tačiau atvykti darbo ieškoti į Lietuvą, jeigu:
– Anglijoje turite teisę gauti bedarbio pašalpą;
– bent prieš 4 savaites iki išvykimo užsiregistravote kaip darbo ieškantis asmuo Anglijos užimtumo tarnybose;
– paprašėte Anglijos užimtumo tarnybų išduoti leidimą eksportuoti bedarbio pašalpą (NSDI išmokos eksporto dokumentas yra U2);
– grįžusi į Lietuvą per 7 dienas užsiregistruosite teritorinėje darbo biržoje ir reguliariai joje lankysitės (taip pat LDB turėsite pateikti dokumentą U2).
Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija atnaujinta: 2018-01-11

 


Jums taip pat gali būti įdomu: