search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
  • Darbas ir verslo pradžia:  • Socialinės išmokos:


  • Švietimas Lietuvoje


  • Užsieniečiai Lietuvoje  • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Dirbau užsienyje ir Lietuvoje. Kaip man bus mokama senatvės pensija?
img1 img2

Dirbau užsienyje ir Lietuvoje. Kaip man bus mokama senatvės pensija?

/back.pnggrįžti

Jei dirbote keliose ES, EEE valstybėse narėse ar Šveicarijoje arba šalyje, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos (Rusija, Baltarusija, Ukraina, Kanada), ir grįžote į Lietuvą, Jūsų senatvės pensijai įgytas stažas neprapuola. Jis bus įvertintas, kai kreipsitės dėl pensijos skyrimo. Iš anksto kreiptis į „Sodrą“ dėl kitose valstybėse įgyto stažo nereikia. Tačiau išvykstant iš užsienio valstybės reikia informuoti atitinkamas jos institucijas.

Kitose valstybėse įgyto draudimo stažo („darbo stažo“) įskaitymas – tai galimybė, nustatant teisę gauti pensiją, atsižvelgti į tuos laikotarpius, per kuriuos mokėjote (už jus buvo mokėtos) socialinio draudimo įmokas įvairiose šalyse. Grįžtant iš ES, EEE valstybių ir Šveicarijos senatvės pensijos draudiminiai laikotarpiai yra įskaitomi norint turėti teisę gauti išmokas Lietuvoje. T.y. norint gauti senatvės pensiją Lietuvoje reikia būti išdirbus 15 metų. Tad jeigu Lietuvoje asmuo buvo dirbęs tik 10 metų, o likusius 5 (ar daugiau) užsienyje – jam senatvės pensija Lietuvoje taip pat priklausys. Tiesa, piniginė jos išraiška bus skaičiuojama tik pagal Lietuvoje sukauptą darbo stažą.

Jei asmuo grįžta į Lietuvą dar neįgijęs teisės gauti senatvės pensijos užsienio šalyje, tačiau joje yra išdirbęs tam tikrą laiką – suėjus pensiniam amžiui jam bus mokama atitinkama sukauptos pensijos toje šalyje dalis. T.y. kiekviena valstybė sukauptą pensijos dalį moka atskirai, proporcingai tam laikotarpiui, kuris buvo dirbtas toje šalyje. Jei asmuo grįžta į Lietuvą jau įgijęs teisę gauti visą ar dalį pensijos kitoje šalyje ir atitiks reikalavimus gauti pensiją Lietuvoje, suėjus pensiniam amžiui jam bus mokamos abi pensijos – tiek iš Lietuvos, tiek iš kitos užsienio šalies.

Kaip įskaitomi draudimo laikotarpiai?

Jei jau sukakote senatvės pensijos amžių arba buvote pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, įskaityti draudimo laikotarpius už darbo laiką kitose valstybėse Jums gali padėti „Sodra“. Asmuo, kuriam sukako senatvės pensijos amžius, teritoriniame Sodros skyriuje pildydamas prašymą gauti senatvės pensiją Lietuvoje nurodo, jog yra dirbęs ir kitoje šalyje ir nori gauti pensiją į lietuvišką sąskaitą. Tuomet Sodros užsienio išmokų tarnyba veikia kaip tarpininkas – persiunčia asmens užklausą atitinkamoms užsienio valstybėms, gauna dokumentus, liudijančius apie asmens sukauptą socialinio draudimo stažą ir teisę gauti pensiją, bei konkrečią sumą iš užsienio valstybės. Asmens išdirbti laikotarpiai yra įskaitomi į jo socialinio draudimo stažą skaičiuojant pensiją Lietuvoje. Užsienio valstybė (kalbama apie ES, EEE valstybes ir Šveicariją), kuri, prieš asmeniui išvykstant iš jos gyventi į Lietuvą, buvo apie tai informuota, pati moka senatvės pensiją tiesiogiai asmeniui į sąskaitą. Visos pensiją Jums skiriančios šalys paprastai moka Jums priklausančią sumą į banko sąskaitą Jūsų gyvenamojoje šalyje, jei gyvenate ES, EEE ar Šveicarijoje. Pervedimo išlaidų padengimo tvarką nusistato kiekviena valstybė atskirai. Pvz.: Lietuvoje visus su lėšų pervedimu į užsienį susijusius mokesčius sumoka Sodra. Asmuo tik gali turėti sumokėti už lėšų iš užsienio banko įskaitymą į savo sąskaitą, jei toks mokestis yra taikomas.

Dėl pensijos mokėjimo iš valstybių, su kuriomis nėra sudarytos sutartys, pats asmuo turi gauti informaciją iš įstaigų, kurios jam mokėjo pensijas, gyvenant tose valstybėse, ar kuriose asmuo dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokas. Pensijos mokėjimo klausimus šios valstybės spręs pagal jose galiojančius teisės aktus.

Gal žinote kaip man bus skaičiuojama pensija? Aš Jungtinėje Karalystėje turiu sukaupęs 6 metų darbo stažą. Tačiau, kad gauti bent kokia pensiją iš Jungtinės Karalystės reikia turėti 10m. darbo stažą.

 

Darbo stažas, įgytas Jungtinėje Karalystėje, kai kreipsitės dėl pensijos Lietuvoje, Jums bus įskaičiuotas ir įvertintas, kai kreipsitės dėl pensijos skyrimo. Iš anksto kreiptis į „Sodrą“ dėl kitose valstybėse įgyto stažo nereikia. Tačiau išvykstant iš užsienio valstybės reikia informuoti atitinkamas jos institucijas.
Norint gauti senatvės pensiją Lietuvoje reikia būti išdirbus 15 metų. Tad jeigu Lietuvoje asmuo buvo dirbęs tik 10 metų, o likusius 5 (ar daugiau) užsienyje – jam senatvės pensija Lietuvoje taip pat priklausys. Tiesa, piniginė jos išraiška bus skaičiuojama tik pagal Lietuvoje sukauptą darbo stažą. Jei Jūs grįžtate į Lietuvą dar neįgijęs teisės gauti senatvės pensijos Jungtinėje Karalystėje (neturite reikalaujamo darbo stažo), tačiau joje esate išdirbęs tam tikrą laiką – suėjus pensiniam amžiui Jums bus mokama atitinkama sukauptos pensijos toje šalyje dalis. T.y., tiek Lietuva, tiek Jungtinė Karalystė sukauptą pensijos dalį moka atskirai, proporcingai tam laikotarpiui, kuris buvo dirbtas toje šalyje.
Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-11


Jums taip pat gali būti įdomu: