search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
  • Darbas ir verslo pradžia:  • Socialinės išmokos:


  • Švietimas Lietuvoje


  • Užsieniečiai Lietuvoje  • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Išmokos šeimai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
img1 img2

Išmokos šeimai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje

/back.pnggrįžti

Šiuo metu nemažai Lietuvos piliečių yra išvykę dirbti ir (ar) gyventi į kitas Europos Sąjungos valstybes, tačiau dažnas nežino, kokias socialines garantijas, pašalpas ir išmokas jis gali gauti kitoje valstybėje ar kur turėtų kreiptis dėl jų. Todėl, dar prieš išvykstant vienam ar abiems vaikų tėvams, labai svarbu išsiaiškinti, kokios Jūsų pareigos ir kokios Jūsų teisės kitoje valstybėje, kad galėtumėte labiau apsaugoti save ir savo vaikus.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė atmintinę, skirta susipažinti su išmokų šeimai mokėjimo ypatumais, kai šeimos nariai dirba ir (ar) gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse: kokia valstybė skirs ir mokės Jums išmokas,  informaciją apie šiuo metu Lietuvoje galiojančias išmokų šeimai gavimo sąlygas.


Kas reglamentuoja Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinę apsaugą?

Migruojančių asmenų socialinę apsaugą Europos Sąjungoje reglamentuoja Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai.  Šie reglamentai apima visas svarbiausias socialinės apsaugos sritis: pensijas, nedarbo draudimą, ligos išmokas, taip pat ir išmokas šeimai.


Išmokų šeimai skyrimas skirtingose Europos Sąjungos valstybėse

Išmokas šeimai numato Europos Sąjungos valstybių nacionaliniai teisės aktai, todėl jų pobūdis, dydis, skyrimo sąlygos valstybėse labai skiriasi. Vienose valstybėse išmokos gali būti skiriamos vien dėl to, kad vaikas čia gyvena, kitose valstybėse išmokos gali būti skiriamos tik įvertinus visos šeimos pajamas, vaikų skaičių, jų amžių ir pan. Kai kuriose valstybėse gali būti reikalaujama išdirbti tam tikrą laikotarpį, kad būtų skiriamos išmokos.


1. Jei visa šeima gyvena vienoje valstybėje

Viskas labai paprasta: jei visa šeima gyvena ir tėvai dirba vienoje valstybėje, tuomet išmokos skiriamos ir mokamos pagal gyvenamosios valstybės nacionalinius teisės aktus. Taigi, jei šeima gyvena Lietuvoje, išmoka vaikui bus skiriama pagal Lietuvos teisės aktus. Toks pats principas galioja ir tuo atveju, jei visa šeima persikrausto gyventi į kitą Europos Sąjungos valstybę, pavyzdžiui, Airiją. Tuomet reikia kreiptis į Airijos įstaigą, atsakingą už išmokų šeimai mokėjimą, ir išmokos bus skiriamos pagal Airijos teisės aktus.

2. Jei šeimos nariai gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse

Dažna situacija, kai vienas iš vaiko tėvų lieka gyventi Lietuvoje ir prižiūrėti atžalą, o kitas išvyksta dirbi į kitą Europos Sąjungos valstybę. Šioje situacijoje vien nacionalinių teisės aktų gali neužtekti, todėl, tais atvejais, kai kelios valstybės turi teisę mokėti išmokas šeimai, bus taikomos ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose numatytos taisyklės.

Kai tėvai dirba (ar gyvena) skirtingose Europos Sąjungos valstybėse, už išmokų vaikams mokėjimą atsakingos įstaigos nustato, kuri valstybė turės pirmumo teisę mokėti išmokas šeimai. Pirmumo teisę turinti valstybė moka viso dydžio išmoką, kita valstybė moka tik priedą, lygų skirtumui tarp šiose valstybėse numatytų išmokų, jei išmoka jos valstybėje yra didesnė negu pirmumo teisę turinčioje valstybėje.

3. Jei santuoka yra nutraukta

Visos aukščiau paminėtos taisyklės taikomos vaiko tėvams, nepriklausomai nuo to, ar šeima susituokusi, nebuvo susituokusi, ar santuoka nutraukta. Tačiau, jei asmuo jam skirtas išmokas šeimai naudoja ne šeimos nariams išlaikyti, įstaiga paskyrusi išmokas bei gavusi kito iš vaiko tėvų prašymą, gali išmokas mokėti tiesiogiai asmeniui, faktiškai išlaikančiam šeimos narius.

Pavyzdys: Vaiko tėvai yra išsiskyrę. Vaiko tėvas dirba Airijoje, o motina gyvena su vaiku Lietuvoje. Lietuvoje išmoka vaikui neskiriama, nes bendrai gyvenančių asmenų (t. y. motinos ir vaiko) pajamos vienam asmeniui yra didesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur). Tačiau Airijoje išmokos gali būti mokamos iki vaikui sukaks 16 metų (ar 18 metų, jei jis mokosi). Tėvas pateikė prašymą išmokai gauti ir jam buvo paskirta išmoka Airijoje, tačiau jis vaikui pinigų nesiunčia ir jo neišlaiko. Motina gali kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti prašymą, kad išmokos būtų mokamos į jos sąskaitą. Specialistai pateiks informaciją Airijos įstaigai.

4. Jei vienas iš tėvų miręs ir vaiką (vaikus) augina vienas iš tėvų

Motinai ar tėvui, vienam auginančiam vaiką, išmokas mokės ta valstybė, kurioje vaiką auginantis vienas iš tėvų yra socialiai apdraustas, net ir tuo atveju, jei vaikas lieka gyventi kitoje valstybėje.


Prašymų pateikimas ir susirašinėjimas tarp institucijų

Lietuvoje dėl išmokos vaikui skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiko tėvų, globėjas (rūpintojas) arba šių asmenų įgaliotas asmuo.

Pareiškėjai dėl išmokos vaikui kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją. Prašymas skirti išmoką vaikui savivaldybės administracijai gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, per valstybės elektroninės valdžios sistemą, arba per atstovą.

Kitų Europos Sąjungos valstybių įstaigų, atsakingų už išmokų šeimai mokėjimą, kontaktinę informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto puslapyje: http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=lt
Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai įstaigoje arba atsiunčiamas paštu.
Pagal prašyme pateiktą informaciją įstaigų specialistai turės nustatyti, kokia valstybė įgis pirmumo teisę mokėti išmokas šeimai. Susirašinėjimas tarp Europos Sąjungos įstaigų vyksta naudojant F struktūrizuotas formas ar E formas (E 401, E 411).

Plačiau skaitykite LR Socialinės ir darbo ministerijos paruoštoje atmintinėje

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-04


Jums taip pat gali būti įdomu: