search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
  • Darbas ir verslo pradžia:  • Socialinės išmokos:


  • Švietimas Lietuvoje


  • Užsieniečiai Lietuvoje  • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Bendroji informacija
img1 img2

Bendroji informacija

/back.pnggrįžti

Mėnesinės išmokos, susijusios su vaiko gimimu ir auginimu, yra kelios:

Norintys gauti šias išmokas asmenys turi turėti sukaupę minimalų 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Yra keletas išimčių, kai šis minimalaus stažo reikalavimas netaikomas, jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:

  • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūnu, profesinės karo tarnybos kariu ar statutiniu valstybės tarnautoju, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių;
  • prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Nėštumo ir gimdymo atostogų galima išeiti ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių, atostogų laikotarpis – 126 kalendorinės dienos. Motinystės išmokos „lubos“ nėra taikomos ir siekia 100 proc. Jūsų kompensuojamojo darbo užmokesčio. Daugiau informacijos apie motinystės išmoką – čiahttp://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-motinystes-arba-tevystes-ismoka/laukiuosi-kudikio-motinystes-ismoka

 

Norėčiau sužinoti, kokį laikotarpį reikia dirbti norint gauti motinystės išmokas? Nuo kada prasideda motinystės atostogos? Ir ar jau nebėra „maksimalaus dydžio“ įstatymo?
Norint gauti motinystės ir vaiko priežiūros pašalpą, reikia turėti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos. Maksimali riba motinystės pašalpai nebetaikoma nuo 2017 m.

Grįžusiems iš užsienio asmenims ligos ir motinystės draustumo laikotarpiai, kuriais buvo draudžiami ES, EEE valstybėse narėse ar Šveicarijoje bei Ukrainoje ir Baltarusijoje, Lietuvoje taip pat gali būti įskaityti. Akcentuotina tai, kad išmokų, susijusių su vaiko gimimu ir auginimu, paskirtis – kompensuoti darbo užmokestį, kurio vienas iš tėvų negauna dėl nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko auginimo atostogų. Dėl šios priežasties grįžusieji iš užsienio gali pretenduoti į pašalpą, jei turi minėtą 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (įskaičiuojant ir laikotarpius, kuriais buvo drausti užsienyje), tačiau šiuo metu dirba Lietuvoje.

Išmokos vaikui

Nuo 2018 metų, kiekvienam vaikui bus skirta 30 Eur išmoka. Ji mokama visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai) nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Papildomai, vaikui skiriamą išmoką turės teisę gauti bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys vaiką  asmenys, jeigu jų vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (nuo 2018 metų – 183 Eur):

  • vaikui nuo gimimo iki 2 metų kas mėnesį mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos (28,5 Eur) dydžio išmoka;
  • nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai – 15,2 Eur) bus skiriama šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (t. y. 183 Eur). Taip pat – šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

 

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai. Išmoka siekia 228 (buvo 152) eurus per mėnesį ir yra mokama tėvams iki 26 metų, kurie mokosi profesinėje ar aukštojoje mokykloje, arba iki 30 metų – doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama vienam iš vaiko tėvų, jei jis / ji neturi teisės gauti įprastinės vaiko priežiūros išmokos. Išmoka neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką jau yra paskirta vaiko priežiūros išmoka.

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų skiriama (152 Eur) išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo, iki jiems sukaks dveji metai.

 

Svarbu tai, kad išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį ir grąžinama už 12 praėjusių mėnesių. Tai reiškia, kad net jeigu tėvai kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio mėn., išmoka bus išmokėta nuo 2018 m. sausio 1 d. Vadinasi, nėra būtinybės kreiptis jau 2018 metų pradžioje.
Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti bus galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. Kreipiantis dėl universalios 30 Eur išmokos vaikui papildomų dokumentų teikti nereikia. Prisijungimas galimas trimis būdais, gyventojai galės pasirinkti jam patogiausią. Elektroninis parašas nėra būtinas.

 

Taip pat prašymą bus galima pateikti raštu savivaldybėje pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba savivaldybės administracijai, kurioje asmuo faktiškai gyvena. Kartu reikės pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur) nereikės.

Asmenims prašymą dėl universalios 30 eurų išmokos reikės pateikti tik vieną kartą – vaikas gaus išmoką iki 18 metų, o jeigu ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, tai iki ją baigs, bet ne ilgiau kaip iki 21 metų.

Daugiau informacijos rasite: https://socmin.lrv.lt/lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/vaiko-ismoku-duk

Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui

Lietuvoje už kiekvieną gimusį/įvaikintą ir čia deklaruotą vaiką mokamos vienkartinės išmokos – 418 Eur. Vienkartinė išmoka išmokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui. Norint gauti šią išmoką,  nors vienas iš vaiko tėvų ir vaikas turi būti Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys asmenys.

Dėl vienkartinės įmokos gimus vaikui, įregistravus vaiko gimimą civilinės metrikacijos įstaigoje ir deklaravus vaiko gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje,  reikia kreiptis į miesto kuriame deklaruota gyvenamoji vieta socialinės paramos skyrių ne vėliau kaip per vienerius metus nuo vaiko gimimo, pateikiant lietuvišką vaiko gimimo liudijimąprašymą bei asmens tapatybės dokumentą.

Paraišką gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui galima užpildyti internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą, jeigu turite elektroninę bankininkystę, mobilųjį arba elektroninį parašą. Tam, kad galėtumėte užpildyti paraišką internetu, Jūs ir vaikas turite būti registruoti Lietuvoje, o duomenys apie vaiko gimimą ir registraciją turi būti Lietuvos gyventojų registre.

 

Ar ši informacija buvo naudinga?

 Informacija atnaujinta: 2018-01-03


 

Jums taip pat gali būti įdomu: