search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Bendroji informacija
img1 img2

Bendroji informacija

/back.pnggrįžti

Išmokos, susijusios su vaiko gimimu ir auginimu, yra trys:

 • Motinystės pašalpa (mokama moteriai nėštumo ir gimdymo atostogų metu);
 • Tėvystės pašalpa (mokama tėvystės atostogų metu vaiko tėvui);
 • Vaiko priežiūros išmoka (mokama vaiko auginimo atostogų metu vienam iš tėvų).

Norintys gauti šias išmokas asmenys turi turėti sukaupę minimalų 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Yra keletas išimčių, kai šis minimalaus stažo reikalavimas netaikomas, jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:

 • Jums mažiau nei 26 metai ir per pastaruosius dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar pagal profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo mokslo baigimo;
 • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūnu, profesinės karo tarnybos kariu ar statutiniu valstybės tarnautoju, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių;
 • prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Nuo 2017 m. atsirado dvi naujos išmokos:

 • Besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai. Išmoka siekia 152 eurus per mėnesį ir yra mokama tėvams iki 26 metų, kurie mokosi profesinėje ar aukštojoje mokykloje, arba iki 30 metų – doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama vienam iš vaiko tėvų, jei jis / ji neturi teisės gauti įprastinės vaiko priežiūros išmokos. Išmoka neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką jau yra paskirta vaiko priežiūros išmoka.
 • Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų skiriama (152 Eur) išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo, iki jiems sukaks dveji metai.

Grįžusiems iš užsienio asmenims ligos ir motinystės draustumo laikotarpiai, kuriais buvo draudžiami ES, EEE valstybėse narėse ar Šveicarijoje bei Ukrainoje ir Baltarusijoje, Lietuvoje taip pat gali būti įskaityti. Akcentuotina tai, kad motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) pašalpos paskirtis – kompensuoti darbo užmokestį, kurio vienas iš tėvų negauna dėl nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko auginimo atostogų. Dėl šios priežasties grįžusieji iš užsienio gali pretenduoti į pašalpą, jei turi minėtą 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (įskaičiuojant ir laikotarpius, kuriais buvo drausti užsienyje), tačiau šiuo metu dirba Lietuvoje.

Kiekvienam gimusiam vaikui ar įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (1430 Lt / 418 Eur) vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka išmokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui.


Jums taip pat gali būti įdomu: