search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Bendroji informacija
img1 img2

Bendroji informacija

/back.pnggrįžti

Išmokos, susijusios su vaiko gimimu ir auginimu, yra trys:

 • Motinystės pašalpa (mokama moteriai nėštumo ir gimdymo atostogų metu);
 • Tėvystės pašalpa (mokama tėvystės atostogų metu vaiko tėvui);
 • Vaiko priežiūros išmoka (mokama vaiko auginimo atostogų metu vienam iš tėvų).

Norintys gauti šias išmokas asmenys turi turėti sukaupę minimalų 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Yra keletas išimčių, kai šis minimalaus stažo reikalavimas netaikomas, jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:

 • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūnu, profesinės karo tarnybos kariu ar statutiniu valstybės tarnautoju, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių;
 • prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Nuo 2017 m. atsirado dvi naujos išmokos:

 • Besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai. Išmoka siekia 152 eurus per mėnesį ir yra mokama tėvams iki 26 metų, kurie mokosi profesinėje ar aukštojoje mokykloje, arba iki 30 metų – doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama vienam iš vaiko tėvų, jei jis / ji neturi teisės gauti įprastinės vaiko priežiūros išmokos. Išmoka neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką jau yra paskirta vaiko priežiūros išmoka.
 • Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų skiriama (152 Eur) išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo, iki jiems sukaks dveji metai.

Grįžusiems iš užsienio asmenims ligos ir motinystės draustumo laikotarpiai, kuriais buvo draudžiami ES, EEE valstybėse narėse ar Šveicarijoje bei Ukrainoje ir Baltarusijoje, Lietuvoje taip pat gali būti įskaityti. Akcentuotina tai, kad išmokų, susijusių su vaiko gimimu ir auginimu, paskirtis – kompensuoti darbo užmokestį, kurio vienas iš tėvų negauna dėl nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko auginimo atostogų. Dėl šios priežasties grįžusieji iš užsienio gali pretenduoti į pašalpą, jei turi minėtą 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (įskaičiuojant ir laikotarpius, kuriais buvo drausti užsienyje), tačiau šiuo metu dirba Lietuvoje.

Kiekvienam gimusiam vaikui ar įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 Eur) vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka išmokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui.

Norėčiau sužinoti, kokį laikotarpį reikia dirbti norint gauti motinystės išmokas? Nuo kada prasideda motinystės atostogos? Ir ar jau nebėra „maksimalaus dydžio“ įstatymo?

Norint gauti motinystės ir vaiko priežiūros pašalpą, reikia turėti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos. Maksimali riba motinystės pašalpai nebetaikoma nuo 2017 m.

Nėštumo ir gimdymo atostogų galima išeiti ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių, atostogų laikotarpis – 126 kalendorinės dienos. Motinystės išmokos „lubos“ nėra taikomos ir siekia 100 proc. Jūsų kompensuojamojo darbo užmokesčio. Daugiau informacijos apie motinystės išmoką – čia: http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-motinystes-arba-tevystes-ismoka/laukiuosi-kudikio-motinystes-ismoka

Vaiko priežiūros išmoką turi teisę gauti vienas iš tėvų, ji gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji. Teikiant prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo reikia nurodyti kiek laiko norėsite ją gauti. Vėliau šio pasirinkimo nebebus galima keisti, tad būtina apsispręsti iš anksto. Pasirinkus gauti išmoką iki vaikui sueis vieni metai – mokama 100 proc. Pasirinkus išmoką gauti iki vaikui sueis dveji metai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 70 proc., vėliau iki vaikui sueis dveji metai – 40 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. Minimali vaiko priežiūros išmoka per mėnesį yra 161,74 Eur. Maksimali vaiko priežiūros išmoka per mėnesį yra 1617,40 Eur. Jei pasirinkote išmoką gauti dvejus metus, pirmaisiais metais maksimalus jos dydis yra 1132,18 Eur, antraisiais – 646,96 Eur. Daugiau informacijos apie vaiko priežiūros išmoką – čia: http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-motinystes-arba-tevystes-ismoka/noriu-priziureti-kudiki-motinystes-tevystes-ismoka


Jums taip pat gali būti įdomu: