search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Ką reikia žinoti, norint leisti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Lietuvoje?
img1 img2

Ką reikia žinoti, norint leisti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Lietuvoje?

/back.pnggrįžti

Ikimokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Jis gali vykti namuose, lopšeliuose-darželiuose ar darželiuose (kai kuriais atvejais mokyklose, vykdančiose formaliojo ugdymo programas). Priešmokyklinis ugdymas teikiamas nuo 5–6 metų iki privalomo mokymosi mokykloje pradžios, t. y. iki 7 metų.  Šios ugdymo programos skirtos padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pradinėje mokykloje. Savo vaikams galite parinkti valstybinę ar nevalstybinę (privačią) ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

 • Valstybinės (savivaldybių) ikimokyklinio ugdymo įstaigos
  Didžiosios dalies ikimokyklinio ugdymo  įstaigų steigėjai  Lietuvoje yra savivaldybių tarybos (ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kurių steigėjas vyriausybinė institucija, tėra nedaug). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos Lietuvoje vykdomos lietuvių kalba. Jūsų pageidavimu bei susidarius pakankamam norinčiųjų skaičiui, darželiuose, kurių nuostatose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ugdymas gali būti vykdomas rusų, lenkų kalbomis. Apie galimybę leisti vaiką į darželį, kuriame mokoma viena ar kita kalba, galite teirautis savivaldybių švietimo padaliniuose.
  Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarką nustato savivaldybė, taigi informacijos dėl vaikų registravimo į darželius reikia ieškoti konkrečios savivaldybės internetiniame puslapyje arba savivaldybės administracijos švietimo padalinyje.
  Norėdami užregistruoti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pirmiausia užpildykite prašymą. Prašymas paprastai pildomas internetu, ypač didžiuosiuose miestuose, arba pateikiamas pačiuose darželiuose. Pagal kiekvienoje savivaldybėje atskirą prioritetinę tvarką, prašymai yra „sustatomi“ į eilę. Atsižvelgiama į gyvenamąją vietą, ar tą patį darželį lanko vaiko broliai ar seserys, gyvenamosios vietos keitimą, prašymus iš kitų savivaldybių, socialinę šeimos padėtį ir kt. Atkreipiame dėmesį, jog vertėtų iš anksto pasirūpinti sveikatos pažyma, kurią reikia pateikti ikimokyklinio ugdymo įstaigai.
  Ikimokykliniam (lopšelis ir darželis) ir priešmokykliniam (priešmokyklinio amžiaus grupė) ugdymui skiriamas dalinis valstybės finansavimas (mokinio krepšelis), kuris yra 4 val. per dieną arba 20 val. per savaitę. Kitą dalį finansuoja savivaldybė kartu su tėvais (skaičiuojama, kiek dienų vaikas praleido darželyje, vaikų maitinimas ir kt.).
  Savivaldybės darželio kaina skaičiuojama priklausomai nuo faktiškai lankytų dienų, bet vidutiniškai gali siekti apie 60 Eur/mėn.
 • Privatūs (nevalstybiniai) darželiai
  Priėmimas į privačius darželius vykdomas visus metus. Priklausomai nuo kiekvieno darželio vidaus tvarkos, vaikas darželį lankyti gali tiek pusę dienos, tiek tam tikromis savaitės dienomis. Norint leisti vaiką į privatų darželį, užtenka pasirašyti sutartį su darželio administracija. Privačiuose darželiuose taip pat organizuojami įvairūs neformalaus ugdymo būreliai, kalbų pamokėlės. Kai kurie nevalstybiniai darželiai ugdymą organizuoja anglų, prancūzų kalba ar dvikalbio ugdymo (pvz.: anglų ir lietuvių kalbomis) metodu.
  Privačių darželių kainos svyruoja nuo 120 iki 400 Eur/mėn.

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės visiems privačius darželius lankančių vaikų tėvams kompensuoja iki 100 Eur tėvų mokamo mėnesio mokesčio kiekvienam vaikui. Kompensaciją galima gauti už vaikus, kurių bent vieno iš tėvų deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo tėvų uždirbamų pajamų. Vilniuje ir Klaipėdoje prašymą dėl dalies mokesčio kompensavimo galima paduoti per privatų darželį, su kuriuo pasirašoma sutartis. Kompensacija nekeičiama visus mokslo metus.

Kauno miesto savivaldybėje, be jau minėtos 100 eurų kompensacijos, tėvams, kurių bendros šeimos vidutinės trijų praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos neviršija 760 Eur, kompensuojama dar papildomai 75 Eur. Prašymas pildomas per socialinės paramos skyrių, o pati kompensacija išlieka stabili tris mėnesius ir kas tris mėnesius gali būti atnaujinama.

Vilniaus miesto darželių (valstybinių ir privačių) sąrašą ir daugiau informacijos galite rasti čia.

Trumpai apie vaikų priėmimą į Vilniaus miesto savivaldybės darželius 2017 m.:

 

Daugiau apie priėmimą į Vilniaus miesto darželius

Kokios yra galimybės gauti darželį grįžus iš užsienio?
Lietuvoje priėmimą į darželius organizuoja atskirai kiekviena savivaldybė. Prašymai pildomi internetu ar tiesiogiai ikimokyklinėje įstaigoje, tačiau prašymo užpildymas negarantuoja vaikui vietos valstybiniame darželyje, nes vietos skirstomos ne tik pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, bet ir konkurso būdu, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tėvų darboviečių vietas, brolius, seseris, kurie eina į tą patį darželį ir kt. Taip pat, galimybė gauti vietą darželyje priklauso nuo to, kokiu metų laiku grįšite, nes mokslo metų pradžioje vietos į darželius paprastai jau būna užpildytos ar beveik užpildytos ir gauti vietą gali būti labai sudėtinga. Prašymų teikimai naujiems metams paprastai pradedami sausio – balandžio mėnesiais.
Alternatyva valstybiniams ir savivaldybių darželiams yra privatūs darželiai. Kai kurių didžiųjų miestų savivaldybės teikia šeimoms iki 100 Eur  per mėnesį paramą, kai šios nori savo vaikus vesti į privačius darželius.

Daugiau informacijos rasite Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje „Grįžtantiesiems į Lietuvą“.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-18


Jums taip pat gali būti įdomu: