search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
  • Darbas ir verslo pradžia:  • Socialinės išmokos:


  • Švietimas Lietuvoje


  • Užsieniečiai Lietuvoje  • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Ar įmanoma baigti mokyklą ne lietuvių kalba?
img1 img2

Ar įmanoma baigti mokyklą ne lietuvių kalba?

/back.pnggrįžti

Norintiesiems vyresnėse klasėse tęsti studijas anglų kalba suteikiama galimybė gauti tarptautinio bakalaureato diplomą (toliau – IBO arba TBO) penkiose Lietuvos mokyklose: Vilniaus tarptautinėje mokykloje (vienintelė Lietuvoje, turinti pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo tarptautinio bakalaureato programas), Vilniaus licėjuje, Kauno Jėzuitų gimnazijoje, Šiaulių Didždvario gimnazijoje bei Tauragės „Versmės“ gimnazijoje. Tarptautinio bakalaureato programoje visos disciplinos, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą, yra mokomos anglų kalba. IBO yra dvejų metų programa (išskyrus Vilniaus tarptautinėje mokykloje vykdomą pradinio ir pagrindinio ugdymo programą) 11–12 klasių moksleiviams.

Galimybę baigti vidurinio ugdymo programą anglų kalba suteikia ir Amerikos tarptautinė mokykla Vilniuje, Klaipėdos licėjus, Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla. Anglų kalba galima mokytis pagal  pagrindinio ugdymo programą „VIMS – International Meridian School“, o pagal pradinio ugdymo programą – Karalienės Mortos mokykloje. Privačių mokyklų kaina labai skiriasi: ji gali svyruoti nuo 58 Eur per metus iki 14 999 Eur per metus.

Prancūzų kalba galima mokytis Vilniaus prancūzų vidurinėje mokykloje.

Tautinių mažumų mokyklose mokoma rusų, lenkų, baltarusių kalbomis, ten ugdymas vyksta dvikalbiu metodu.

Taip pat Lietuvoje esama ir mokyklų (tiek privačių, tiek valstybinių), kurios akcentuoja sustiprintą užsienio kalbos mokymą (vykdomas dvikalbis ugdymas). Jose įvairaus amžiaus vaikams dalis pamokų vyksta anglų, prancūzų ar vokiečių kalbomis.

Vilniaus lietuvių namai – tai gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, kurios paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikų, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas, suaugusiųjų ir vaikų formalusis ir neformalusis švietimas, asmenų, nemokančių valstybinės lietuvių kalbos, mokymas. Mokantis šioje mokykloje, mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokami ir finansuojami iš valstybės lėšų. Daugiau informacijos interneto svetainėje www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt

Jeigu Jus domina mokslas užsienio kalba tam tikroje savivaldybėje, kreipkitės į savivaldybės švietimo skyrių pagal savo gyvenamąją vietą arba susisiekite su mūsų konsultantais.

Ruošiamės parvažiuoti į Lietuvą. Mano vaikai yra 11 metų amžiaus. Ar įmanoma būtų vidurinį išsilavinimą gauti anglų kalba?

Vilniuje esama galimybių mokytis anglų kalba privačiai Amerikos tarptautinėje mokykloje ir Vilniaus tarptautinėje mokykloje. Iš valstybinių mokyklų Vilniuje yra Vilniaus lietuvių namai, kurių paskirtis – užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikų švietimas. Vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, pirmus metus yra intensyviai jos mokomi, paskui testo būdu yra nustatomas jų mokslo lygis ir pagal tai jie eina į atitinkamą klasę.

Pagal LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą, kiekviena valstybinė mokykla turėtų iš užsienio grįžusiems lietuvių vaikams suteikti papildomas lietuvių kalbos pamokas, sudaryti išlyginamąsias klases ir individualią mokymosi programą. Vis dėlto realybėje dėl tokios integracijos galimybių su norimos mokyklos administracija reikia tartis asmeniškai. Mūsų žiniomis, tokios išlyginamosios klasės egzistuoja Alytuje ir Tauragėje. Dėl kitų regionų reikėtų kalbėtis su savivaldybe.

Pastaruosius keturis metus su vaikais gyvenu Jungtinėje Karalystėje, vaikai čia mokosi 10 ir 9 klasėse. Po kelių mėnesių planuojame grįžti į Lietuvą visam laikui. Tikrai žinau, kad susidursim su problemomis, kadangi vaikai visiškai nešneka lietuvių kalba. Norėčiau paprašyti patarimo dėl mokymosi įstaigų – nuo ko pradėti?

Nors Lietuvos valstybinėse mokyklose dėstoma lietuvių kalba, kiekviena valstybinė mokykla teoriškai privalo suteikti galimybę integruotis iš užsienio grįžusiems lietuvių vaikams, suteikti papildomas lietuvių kalbos pamokas, individualią programą vaikui. Dėl galimybės sudaryti vaikui individualią programą reikia tartis su norima mokykla asmeniškai.

Tačiau, kadangi, kaip sakote, Jūsų vaikai visiškai nemoka lietuviškai, yra mokyklų, kuriose suteikiama galimybė mokytis anglų kalba ir gauti tarptautinio bakalaureato diplomą (toliau – IBO arba TBO). Tai galima padaryti Vilniaus tarptautinėje mokykloje (vienintelė Lietuvoje, turinti pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo tarptautinio bakalaureato programas), Vilniaus licėjuje, Kauno Jėzuitų gimnazijoje, Šiaulių Didždvario gimnazijoje bei Tauragės „Versmės“ gimnazijoje.

Be to, grįždama iš užsienio, pasirūpinkite vaikų dokumentais apie pabaigtą ugdymo kursą ar jo dalį mokyklose.

Taip pat svarbu:
– vaikams, grįžtantiems iš užsienio prie mokinio krepšelio yra skiriamas papildomas 30% finansavimas
– pildant prašymą priimti vaiką į mokyklą, yra įvertinamas jo lietuvių kalbos lygis, bendras žinių lygis (tai daroma konkrečioje mokykloje į kurią pasirenkate eiti), ir atitinkamai vaikas yra paskiriamas į jo žinias ir gebėjimus atitinkančią klasę. Esant poreikiui, mokykloje vaikui skiriamos papildomos pamokos, jei yra daugiau tokių vaikų, sudaromos išlyginamosios klasės. Didesniuose miestuose mokyklos turi savo psichologus.

Daugiau informacijos rasite Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje „Grįžtantiesiems į Lietuvą“.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19


Jums taip pat gali būti įdomu: