search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
  • Darbas ir verslo pradžia:  • Socialinės išmokos:


  • Švietimas Lietuvoje


  • Užsieniečiai Lietuvoje  • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Registracija mokyklose ir pateikiami dokumentai
img1 img2

Registracija mokyklose ir pateikiami dokumentai

/back.pnggrįžti

Mokslas Lietuvoje yra privalomas vaikams nuo 7 (kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina septyneri)  iki 16 metų. Savivaldybių mokyklose mokslas yra nemokamas.

Iš užsienio sugrįžęs mokyklinio amžiaus vaikas pagal bendrojo ugdymo programas mokytis priimamas bendra tvarka, kaip ir bet kuris kitas Lietuvoje gyvenantis moksleivis. Taip pat, akcentuotina, jog migrantų vaikai (užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi ir dirbti Lietuvoje, kurie mokosi bendrojo ugdymo klasėse) turi teisę gauti papildomą 30 proc. finansavimą prie jiems priklausančio mokinio krepšelio (mokinio krepšelis – mokymo lėšos, skiriamos vienam mokiniui, kurį skiria valstybė, o paskirsto savivaldybės). Šios papildomos lėšos skiriamos ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų pasiekimų) mokiniui, kuriam, norint palengvinti integraciją, skiriama daugiau bendrojo ugdymo dalykų/pamokų nei tos klasės kitam mokiniui.

Konkrečiai pasirinktai mokyklai, kurioje norima mokytis, pateikiama:

  • Prašymas;
  • Mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas (dokumentas, liudijantis apie užsienyje baigtą ugdymo programą ar jos dalį), kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą. (Reikalavimas vertimą tvirtinti notariškai priklauso nuo kiekvienos mokyklos vidaus tvarkos.);
  • Kiti priėmimo į mokyklą tvarkoje nustatyti dokumentai (kiekviena mokykla nusistato individualius reikalavimus, kokius dokumentus pateikti). Mokyklos (pradinės, pagrindinės, progimnazijos) pirmumo teisę teikia vaikams, kurių gyvenamoji vieta yra registruota tos mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, todėl gali reikėti pateikti pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą.

Iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), o nuo 14 metų vaikas prašymą turi rašyti pats (atskirais atvejais mokyklos gali nusistatyti kitokią tvarką).

Užsienyje baigtą pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį ir vidurinio ugdymo programos dalį įvertina konkreti pasirinkta mokykla. Moksleiviui pateikus dokumentus, liudijančius apie mokymąsi užsienio valstybių mokyklose, mokyklos komisija nusprendžia, kokią lietuviškos programos dalį atitinka programa, kurią vaikas baigė užsienyje. Prireikus mokykla organizuoja įgytų mokymosi pasiekimų patikrinimą ir teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi.

Lietuvių kalbos nemokantys vaikai, prieš pradėdami mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, lietuvių kalbos gali mokytis išlyginamojoje klasėje. Lietuvių kalbos mokėjimo lygį taip pat įvertina mokykloje sudaryta komisija.

Priėmimas gali būti vykdomas visus mokslo metus, tačiau kadangi priėmimo tvarką nusistato kiekviena mokykla individualiai, dėl pateikiamų dokumentų sąrašo, priėmimo datų, gyvenamosios vietos registravimo poreikio ir kitų klausimų reikėtų kreiptis į konkrečią mokyklą.

Pvz.: Penkiolikmetis Ąžuolas nuo šešerių metų su tėvais gyvena Ispanijoje. Šeimai grįžus į Šiaulius, jis nori toliau mokytis Šiaulių Lieporių gimnazijoje. Ąžuolas savaitgaliais lankė lietuvišką mokyklą, tačiau jo tėvai abejoja, ar berniuko lietuvių kalbos žinios pakankamos tęsti mokslą lietuviškoje mokykloje.

 1schema

 

Gyvenu užsienyje, mano dukrai 9 metai, po metų ar dviejų planuojame grįžti į Lietuvą. Ar mano dukrą priims į mokyklą, kokius egzaminus/testus jai reiks laikyti?
Iš užsienio sugrįžęs mokyklinio amžiaus vaikas pagal bendrojo ugdymo programas mokytis priimamas bendra tvarka, kaip ir bet kuris kitas Lietuvoje gyvenantis moksleivis. Taip pat, akcentuotina, jog migrantų vaikai (užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi ir dirbti Lietuvoje, kurie mokosi bendrojo ugdymo klasėse) turi teisę gauti papildomą 30 proc. finansavimą prie jiems priklausančio mokinio krepšelio (mokinio krepšelis – mokymo lėšos, skiriamos vienam mokiniui, kurį skiria valstybė, o paskirsto savivaldybės). Šios papildomos lėšos skiriamos ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų pasiekimų) mokiniui, kuriam, norint palengvinti integraciją, skiriama daugiau bendrojo ugdymo dalykų/pamokų nei tos klasės kitam mokiniui.

 

Daugiau informacijos rasite Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje „Grįžtantiems į Lietuvą“.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19


Jums taip pat gali būti įdomu: