search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
  • Darbas ir verslo pradžia:  • Socialinės išmokos:


  • Švietimas Lietuvoje


  • Užsieniečiai Lietuvoje  • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Ar studijų metu galiu gauti lengvatų, jei esu užsienio lietuvis?
img1 img2

Ar studijų metu galiu gauti lengvatų, jei esu užsienio lietuvis?

/back.pnggrįžti

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama pritraukti užsienio lietuvių ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius ar provaikaičius studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose prideda tokiems asmenims papildomą balą skaičiuojant stojamąjį balą bei teikia finansinę paramą jų studijoms Lietuvoje.

Vienas papildomas balas prie konkursinio balo, apskaičiuoto pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos principus, pridedamas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams – išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, tiems, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, bei atvykę į Lietuvą pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje. Balas skiriamas stojant į bakalauro studijų programas.
Daugiau informacijos apie pateikiamus dokumentus stojant į aukštąsias mokyklas.

Finansinę paramą studijoms Lietuvoje galite gauti, jeigu:

  • esate užsienio lietuvis, vidurinį išsilavinimą įgijęs pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas;

arba:

  • esate užsienio lietuvis, vidurinį išsilavinimą įgijęs Lietuvos Respublikoje, ir ne mažiau kaip trejus metus esate gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjote mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).

Užsienio lietuvių ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir / ar socialinė išmoka. Stipendijos mėnesinis dydis yra 3,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) (123,50 Eur) per mėnesį. Ji skiriama vienam studijų semestrui ir išmokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). Studentas turi teisę gauti abiejų rūšių paramą. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką:

  • Rudens semestrui – iki rugsėjo 30 dienos;
  • Pavasario semestrui – iki vasario 20 dienos.

Sprendimą skirti paramą priima Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudaryta komisija per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo pabaigos.

Paramą gavęs asmuo privalo Valstybiniam studijų fondui teikti apie save teisingus duomenis, informuoti fondą, jei pakeičia vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą ir kt.

Stipendijos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu paramą gavęs asmuo nutraukia studijas, yra išbrauktas iš studentų sąrašų ar yra laikinai sustabdęs studijas.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-06-15


Jums taip pat gali būti įdomu: