search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Kaip ir kokius dokumentus pateikti priėmimui į aukštąsias mokyklas?
img1 img2

Kaip ir kokius dokumentus pateikti priėmimui į aukštąsias mokyklas?

/back.pnggrįžti

Priėmimas į valstybines aukštąsias mokyklas organizuojamas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) (www.lamabpo.lt ).

Iš užsienio grįžtantys lietuviai, atitinkantys tam tikras sąlygas (užsienio valstybėje gyvenę mažiausiai trejus metus, grįžę į Lietuvą dar vaikystėje ir pradėję mokytis ne žemesnėje nei 8 klasėje), gali pretenduoti į vieną papildomą balą stojimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas bei kitas lengvatas.

Asmenims, išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, reikia:

 1. Kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (išskyrus tarptautinio ir Europos bakalaureato diplomus);
 2. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais ambasados, savivaldybės ar oficialiai užsienio šalyje įregistruotos lietuvių bendruomenės);
  1. įskaitą organizuoja Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedra. Įskaita vyksta raštu ir žodžiu, mokamas 31,86 Eur mokestis);
 3. Pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu (paprastai prašymų teikimas pradedamas birželio 1 d.);
 4. Išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti stojant į pasirinktas studijų programas);
 5. Iki numatyto termino pateikti dokumentus  LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktui.

 

Atvykęs į LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą, asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybės kortelę arba pasą (privaloma);
 2. SKVC išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 3. SKVC pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 4. Pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą (jei studijos bus organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino. Tai gali būti dokumentas iš lietuvių mokyklos užsienyje, pažyma apie mokymąsi Lietuvoje iki tam tikros klasės. Griežtų formos reikalavimų šiam dokumentui nėra, tereikia, kad būtų patvirtintas antspaudu ir parašu);
 5. Lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos (ambasados ir pan.) išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra lietuvių kilmės užsienietis. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 6. Kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra užsienio lietuvis;
 7. Kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje kaip aštuntoje klasėje.
 8. Pažymą, liudijančią, jog baigė vieną iš užsienio lietuvių mokyklų.
  1. Vasario 16-osios gimnazija (Vokietijos Federacinė Respublika);
  2.  Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus (Lenkijos Respublika);
  3. Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Nr. 1247 (Rusijos Federacija);
  4. Rygos lietuvių vidurinė mokykla (Latvijos Respublika);
  5. Pelesos privati bendrojo lavinimo vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika);
  6. Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba (Baltarusijos Respublika).

Dokumentus pagal  keturis paskutinius punktus reikia pateikti tuo atveju, jei asmuo yra lietuvių kilmės užsienietis arba užsienio lietuvis. Valstybė skatiną grįžtamąją migraciją, todėl šiems asmenims, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas, yra pridedami papildomi balai.

Atsižvelgiant į vidurinio ugdymo baigimo dokumentą, egzaminų rezultatus ir kitus papildomus duomenis apie asmenį (sportiniai pasiekimai, olimpiadų laimėjimai, tarptautiniai konkursai  ir t.  t.), skaičiuojamas stojamasis balas. Šio balo pagrindu sudaromas stojančiųjų prioritetinis sąrašas, konkurso būdu, atsižvelgiant į konkrečios specialybės vietų skaičių, įvardijami  įstojusieji.

Priėmimas į privačias ir valstybines aukštąsias mokyklas skiriasi.  Privatūs universitetai ir kolegijos gali ir nedalyvauti bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas. Tokios įstaigos į atitinkamas studijų programas priėmimą organizuoja pačios. Visų aukštųjų mokyklų sąrašą galite rasti AIKOS informacinėje sistemoje.


Jums taip pat gali būti įdomu: