search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje
img1 img2

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje

/back.pnggrįžti

Leidimas gyventi Lietuvoje laikinai išduodamas užsieniečiui, kuris nėra ES valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieniems metams.

Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu:

 • jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę,
 • jis yra lietuvių kilmės asmuo,
 • yra šeimos susijungimo atvejis (kas yra šeimos susijungimas, žiūrėkite čia),
 • jis ketina dirbti,
 • jis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą,
 • jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje,
 • jis ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu,
 • jis ketina mokytis,
 • jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju),
 • jam leidžiama pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu,
 • jis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip dėstytojas, atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrėjas,
 • jis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą gyventi.

Leidimas laikinai gyventi taip pat gali būti išduodamas užsieniečiui, jeigu jam suteikta laikinoji ar papildoma apsauga, dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba, taip pat jeigu užsieniečio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos.

Prašymą išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti LR diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje, o užsienietis, esantis Lietuvoje teisėtai, – teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą. Užsieniečiai, ketinantys užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, ir jų šeimos nariai prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus pateikia Migracijos departamentui.

Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimas migracijos tarnybai ar Migracijos departamentui nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi ir priimtas sprendimas.

Prašymo nagrinėjimo terminas: 1–4 mėnesiai.

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti drauge su prašymu, sąrašą galite rasti Migracijos departamento internetinėje svetainėje.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19


Jums taip pat gali būti įdomu: