search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje
img1 img2

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

/back.pnggrįžti

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje trečiosios šalies piliečiui, kuris nėra LR pliliečio šeimos narys,  išduodamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas. Leidimas nuolat gyventi užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu:

 • jis turi teisę atkurti LR pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;
 • jis yra lietuvių kilmės asmuo;
 • jis atvyko gyventi į Lietuvą kartu su LR piliečiu kaip jo šeimos narys;
 • jis neteko LR pilietybės, tačiau gyvena Lietuvoje;
 • jis yra vaikas iki 18 metų, gimęs Lietuvoje, ir jo tėvai ar vienas iš jų yra LR piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje, arba turi leidimą nuolat gyventi;
 • jis yra vaikas iki 18 metų, gimęs ne Lietuvoje, ir jo tėvai ar vienas iš jų yra LR piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje, arba turi leidimą nuolat gyventi;
 • jis pragyveno Lietuvoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjo leidimą laikinai gyventi;
 • jis gavo pabėgėlio statusą Lietuvoje;
 • pragyveno ES valstybėje narėje be pertraukos pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos – Lietuvoje, ir turėjo leidimą laikinai gyventi, išduotą tuo pagrindu, kad ketino dirbti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
 • ir kt. įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ numatytais atvejais.

Nuorodą į sąrašą dokumentų, kuriuos reikia pateikti, galite rasti šiame internetiniame puslapyje. Nepamirškite tinkamai legalizuoti dokumentų ir jų kopijų.

Prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje užsienietis, būdamas teisėtai Lietuvoje, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikia tiesiogiai arba per teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, kurio aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.
Už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą bendra tvarka imamas 43 Eur mokestis, skubos tvarka – 86 Eur mokestis.
Prašymas dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius, skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Sprendimas išduoti užsieniečiui leidimą nuolat gyventi galioja 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo. Šio sprendimo galiojimo laikotarpiu užsienietis gali kreiptis į teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo. Leidimas nuolat gyventi įforminamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi pateikimo dienos.

Už leidimo nuolat gyventi įforminimą bendra tvarka imamas 28 Eur mokestis, skubos tvarka – 56 Eur mokestis.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19