search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
ES piliečių, LR piliečio šeimos narių, teisė nuolat gyventi Lietuvoje
img1 img2

ES piliečių, LR piliečio šeimos narių, teisė nuolat gyventi Lietuvoje

/back.pnggrįžti

ES piliečiai, kurie atvyksta gyventi į Lietuvą kartu su LR piliečiu kaip jo šeimos nariai, įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Laikoma, kad jie atvyksta kartu, jei LR pilietis kartu su savo šeimos nariais gyveno užsienio valstybėje ir visi kartu persikelia į Lietuvą gyventi.
Į Lietuvą kartu su LR piliečiu gyventi atvykęs jo šeimos narys, kuris yra ES pilietis, norėdamas gauti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti, teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui turi pateikti:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. galiojantį kelionės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 3. LR piliečio laisvos formos prašymą išduoti jo šeimos nariui pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti;
 4. dokumentus, patvirtinančius, kad LR pilietis buvo išvykęs iš Lietuvos gyventi į užsienio valstybę, jeigu jis Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nebuvo deklaravęs, kad išvyksta iš Lietuvos;
 5. dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra LR piliečio šeimos narys:
  • santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį ir / arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra LR piliečio, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo LR pilietis yra sudaręs registruotos partnerystės sutartį;
  • tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai, ar
  • tiesioginis palikuonis, kuris yra išlaikytinis ir pateikia išlaikymą patvirtinančius dokumentus, ar
  • išlaikomas giminaitis pagal tiesiąją aukštutinę liniją (tėvai, įtėviai, seneliai) ir pateikia išlaikymą patvirtinančius dokumentus;
 6. jeigu valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą už ES pilietį sumokėjo kitas asmuo, – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta ES piliečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

 

Į Lietuvą kartu su LR piliečiu, pasinaudojusiu laisvo asmenų judėjimo ES teise, gyventi atvykstantis užsienietis, kuris yra ES pilietis ir kuris teisiškai nėra šeimos narys, tačiau gali įrodyti, jog su šiuo LR piliečiu palaiko faktinius šeimos santykius, taip pat įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje.

„LR pilietis laikomas pasinaudojusiu laisvo judėjimo ES teise, jei jis po 2004 m. gegužės 1 d. gyveno kitoje ES valstybėje narėje (t. y. kitoje ES valstybėje narėje ne atostogavo ar buvo nuvykęs apsipirkti, o vykdė ten kokią nors veiklą (dirbo, mokėsi ir pan.) ir turėjo su ta šalimi ryšių.“

Šiuo atveju šeimos sąvoka yra praplečiama ir ES pilietis, kuris į Lietuvą gyventi atvyko kartu su LR piliečiu, pasinaudojusiu laisvo judėjimo ES teise, norėdamas gauti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti, teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui turi pateikti:

 1. nustatytos formos prašymą išduoti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti;
 2. galiojantį kelionės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 3. LR piliečio laisvos formos prašymą išduoti ES piliečiui pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti;
 4. dokumentus, patvirtinančius, kad LR pilietis po 2004 m. gegužės 1 d. gyveno kitoje ES valstybėje narėje, jeigu jis Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nebuvo deklaravęs, kad išvyksta iš Lietuvos (kitos ES valstybės narės išduotą dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi šioje valstybėje, darbo sutartis, banko sąskaitų išrašus, gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, paslaugų teikimo sutartis ir pan.);
 5. dokumentus, įrodančius, kad ES pilietis yra kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise:
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra LR piliečio sugyventinis, su kuriuo jis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius (pvz., bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis, jų vaikų gimimo liudijimai), arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra išlaikomas LR piliečio, arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis tvarko bendrą namų ūkį su LR piliečiu (pvz., bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis), arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES piliečiui dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė LR piliečio priežiūra (pvz., gydymo įstaigos pažyma).
 6. jeigu prašyme nurodyti ES piliečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir / ar LR gyventojų registre, – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.);
 7. jeigu valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą už ES pilietį sumokėjo kitas asmuo, – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta ES piliečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

Pažymoje ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti jos galiojimo laikas nenurodomas.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19


Jums taip pat gali būti įdomu: