search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Reikalavimai pateikiamiems dokumentams, tvarka ir terminai
img1 img2

Reikalavimai pateikiamiems dokumentams, tvarka ir terminai

/back.pnggrįžti

Dokumentai pateikiami teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Prie prašymo pridedamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka:

 1. Jeigu oficialus dokumentas išduotas šalyje, kuri yra viena iš prie 1961 m. Hagos konvencijos prisijungusių valstybių, tuomet dokumentą reikia tvirtinti pažyma (Apostille). Šią pažymą išduoda įgaliotosios užsienio valstybių institucijos. Jų sąrašą galite rasti šiame internetiniame puslapyje. Apostille tvirtinami tik oficialūs dokumentai. Pagal šią konvenciją oficialūs dokumentai yra:
  • valstybės jurisdikcijai priklausančių valstybinių institucijų arba pareigūnų išduodami dokumentai, įskaitant ir tuos, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo vykdytojas;
  • administraciniai dokumentai;
  • notariniai aktai;
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai paliudijimai.
   Tačiau šios konvencijos nuostatos netaikomos diplomatinių ir konsulinių pareigūnų išduotiems dokumentams bei administraciniams dokumentams, tiesiogiai susijusiems su prekybos arba muitinės operacijomis.
 2. Dokumentų, išduotų Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje tvirtinti Apostille pažyma nereikia (jie turi būti tik išversti į lietuvių kalbą).
 3. Jeigu dokumentas yra išduodamas šalyje, kuri yra neprisijungusi prie minėtos Hagos konvencijos, tuomet užsienyje išduotą dokumentą reikia legalizuoti ne tik tos šalies institucijoje, atsakingoje už dokumentų legalizavimą naudojimui užsienyje, bet ir Lietuvos ambasadoje užsienyje, ar Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje (pvz.: Egipto išduotą gimimo liudijimą turėtų tvirtinti ir Egipto įgaliota insitucija, ir Lietuvos ambasada Kaire arba Užsienio reiklaų ministerija Vilniuje).
 4. Jeigu kartu su prašymu būtina pateikti užsienio valstybių institucijų išduotus dokumentus, šie dokumentai turi būti pateikti kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

Svarbu žinoti, kad:

 • santuoką patvirtinantis dokumentas,
 • dokumentas patvirtinantis, kad ES pilietis yra LR piliečio, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai arba kuris yra išlaikytinis,
 • dokumentas, patvirtinantis, kad ES pilietis yra LR piliečio, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomas tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis,

pateikiami tik tuo atveju, jei nustatoma, kad LR gyventojų registre nėra duomenų atitinkamai apie santuoką arba šeiminius ryšius.

Prieš pateikiant prašymą išduoti pažymą ES piliečio teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti, privaloma sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už šios pažymos išdavimą (valstybės rinkliava už pažymos keitimą neimama).
Prašymas išduoti ar pakeisti pažymą ES piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvoje patvirtinti turi būti išnagrinėtas ir šis dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui dienos.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19


Jums taip pat gali būti įdomu: