search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje
img1 img2

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

/back.pnggrįžti

Leidimas nuolat gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, trečiosios šalies piliečiui, kai jis į Lietuvą gyventi atvyksta kartu su LR piliečiu kaip jo šeimos narys:

 • sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis;
 • vaikai (įvaikiai) (toliau – vaikai) iki 18 metų;
 • sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai iki 18 metų, jeigu jie nesudarę santuokos ir yra priklausomi nuo tėvų;
 • pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

Atvykimas kartu su LR piliečiu nereiškia, jog privalu fiziškai kirsti sieną drauge, grįžti vienu lėktuvu ar automobiliu. Laikoma, kad jie atvyksta kartu, jei LR pilietis kartu su savo šeimos nariais gyveno užsienio valstybėje ir visi kartu persikelia į Lietuvą gyventi. Tai gali būti bet kuri užsienio valstybė (pažymėtina, kad tais atvejais, kai LR pilietis grįžta į Lietuvą iš ES ar ELPA valstybių narių, kartu atvykstančiam į Lietuvą gyventi jo šeimos nariui – trečiosios šalies piliečiui, yra išduodama Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė).
Jeigu LR pilietis nebuvo išvykęs gyventi į užsienio valstybę arba negali to įrodyti, jo šeimos nariui išduodamas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje.

Norėdamas gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, užsienietis turi pateikti:

 • nustatytos formos prašymą;
 • galiojantį kelionės dokumentą (pasą);
 • dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir / ar gauna reguliarių pajamų. Kai užsienietis yra išlaikomas šeimos nario, pateikiamas šio šeimos nario įsipareigojimas išlaikyti užsienietį ir dokumentas, patvirtinantis, kad jis turi pakankamai lėšų sau ir užsieniečiui pragyventi Lietuvoje ne trumpiau nei vienus metus ir / ar gauna reguliarių pajamų sau ir užsieniečiui pragyventi Lietuvoje (lėšų, reikalingų užsieniečiui vieną mėnesį pragyventi Lietuvoje, dydį nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (380 Eur/mėn. – suaugusiam, 190 Eur/mėn. – vaikui);
 • jeigu užsienietis vyresnis nei 14 metų, – pažyma, patvirtinanti, kad asmuo nebuvo teistas užsienio valstybėje, kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno arba šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus. Ši pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo dienos.
 • LR piliečio laisvos formos prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi užsieniečiui kaip jo šeimos nariui, atvykstančiam į Lietuvą gyventi kartu ir kartu gyvenančiam;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad LR pilietis, prieš su užsieniečiu atvykdamas gyventi į Lietuvą, gyveno užsienio valstybėje (užsienio valstybės išduotas leidimas gyventi, užsienio valstybės išduota atitinkama pažyma ar kt.);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra LR piliečio šeimos narys:
  • santuoką su LR piliečiu patvirtinantį dokumentą arba su LR piliečiu sudarytą registruotos partnerystės sutartį, arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra LR piliečio vaikas (įvaikis) iki 18 metų, arba
  • santuoką su LR piliečiu patvirtinantį dokumentą arba su LR piliečiu sudarytą registruotos partnerystės sutartį ir dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra santuokos nesudaręs ir nuo tėvų priklausomas LR piliečio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo LR pilietis sudaręs registruotos partnerystės sutartį, vaikas (įvaikis) iki 18 metų, arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra LR piliečio pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis ir kad jis yra išlaikomas LR piliečio ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama;
 • jeigu prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi nurodyti užsieniečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir / ar LR gyventojų registre, – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus;
 • dokumentus, patvirtinančius valstybės rinkliavos sumokėjimą.

Kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiami reikiamų dokumentų originalai arba jų (išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kelionės dokumentą, prašymus) kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiami užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti vertimą atlikusio vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Prašymai išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiami teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, arba tiesiogiai Migracijos departamentui.
Už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą bendra tvarka imamas 43 Eur mokestis, skubos tvarka – 86 Eur mokestis.
Prašymas dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius, skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Sprendimas išduoti užsieniečiui leidimą nuolat gyventi galioja 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo. Šio sprendimo galiojimo laikotarpiu užsienietis gali kreiptis į teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo. Leidimas nuolat gyventi bendra tvarka įforminamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o skubos  tvarka – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi pateikimo dienos.
Už leidimo nuolat gyventi įforminimą bendra tvarka imamas 28 Eur mokestis, skubos tvarka – 56 Eur mokestis. Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog prašymo išduoti leidimą gyventi pateikimas nesuteikia trečiosios šalies piliečiui teisės būti Lietuvos teritorijoje. Atvykdamas į Lietuvą trečiosios šalies pilietis turi turėti galiojantį vieną iš šių dokumentų: Šengeno vizą, LR ar kitos Šengeno valstybės išduotą nacionalinę vizą ar leidimą gyventi arba LR ar kitos ES valstybės narės išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelę, jei jam nėra taikomas bevizis režimas.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19


Jums taip pat gali būti įdomu: