search_icoasmeninė paieškos forma:
Mane dominantys klausimai:
 • Darbas ir verslo pradžia: • Socialinės išmokos:


 • Švietimas Lietuvoje


 • Užsieniečiai Lietuvoje • Kiti klausimai


chat_icoužduokite savo klausimą čia:
Užpildykite neįvestus laukelius!
tai pat konsultuokitės telefonu: 8 800 22922 | 8 525 14352
arba rašykite mums skype: skype Migracijos informacijos centras
sekite mus: facebook youtube
Vizos užsieniečiams
img1 img2

Vizos užsieniečiams

/back.pnggrįžti

Prašymas išduoti leidimą gyventi nesuteikia trečiosios šalies piliečiui teisės būti Lietuvos teritorijoje, todėl užsienietis, pateikęs prašymą išduoti leidimą gyventi ir laukdamas sprendimo priėmimo, Lietuvoje gali būti tik tuo atveju, jei turi galiojantį vieną iš šių dokumentų:

 • Šengeno vizą
 • LR ar kitos Šengeno valstybės išduotą nacionalinę vizą ar leidimą gyventi
 •  LR ar kitos ES valstybės narės išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelę (jei jam nėra taikomas bevizis režimas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvoje pateikimas suteikia teisę prašyti išduoti LR nacionalinę vizą minėto prašymo nagrinėjimo laikotarpiui.

Vizų rūšys yra šios:

 1. Šengeno viza:
  • oro uosto tranzitinė (A);
  • trumpalaikė (C);
 2. Nacionalinė viza (D).

Šengeno viza gali būti vienkartinėdvikartinė ir daugkartinė. Užsieniečiui gali būti išduodama Šengeno riboto teritorinio galiojimo viza.
Šengeno viza (A) gali būti išduodama vykti tranzitu per Šengeno valstybių teritoriją, o Šengeno viza (C) – numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių teritoriją datos.
Šengeno visos išduodamos per 15 kalendorinių dienų (laikotarpis gali būti pratęstas iki 30, o išimties tvarka – 60 kalendorinių dienų) nuo prašymo pateikimo LR diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje arba LR atstovaujančiai kitos Šengeno valstybės diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje.
Užsienietis, norintis gauti Šengeno trumpalaikę vizą (C), gali pateikti kvietimą. Kvietimas – dokumentas, patvirtinantis LR fizinio arba juridinio asmens įsipareigojimą pasirūpinti, kad į Lietuvą atvykstantis užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas jo buvimo šalyje, turint vizą, laikotarpiu ir kad prireikus būtų padengtos užsieniečio grįžimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos. Kvietimas gali palengvinti vizos gavimo procesą ir sumažina lėšų, reikalingų turėti užsieniečiui, norinčiam atvykti į Lietuvą, sumą. Kai užsieniečiui Šengeno viza išduodama kvietimo pagrindu, lėšų, būtinų jam būti Lietuvoje, dydis yra 20 Eur vienai dienai, tuo tarpu kitais atvejais – 40 Eur vienai dienai. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu.

Nacionalinė viza (D) gali būti vienkartinė ir daugkartinė. Užsienietis, turintis nacionalinę vizą (D), gali atvykti į Lietuvą ir būti joje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių.
Dėl nacionalinės vizos išdavimo užsienietis turėtų kreiptis į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, o valstybės, kurioje nėra tokios tarnybos, piliečiui arba užsieniečiui, turinčiam leidimą gyventi toje valstybėje, nacionalinę vizą gali išduoti bet kuri Lietuvos vizų tarnyba užsienyje.

Už dokumentų bet kuriai vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą mokamas 60 Eur mokestis.


Trečiųjų šalių piliečiams, kurie turi galiojančią Šengeno vizą arba galiojantį Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi, papildomai gauti dar ir LR vizos nereikia
. Šengeno viza ar Šengeno valstybės išduotas leidimas gyventi garantuoja laisvą judėjimą po visas Šengeno erdvės valstybes. Trečiųjų šalių piliečiai, kurie turi Sąjungos piliečio leidimo gyventi šalyje kortelę, taip pat yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti vizą tam, kad patektų į Lietuvos teritoriją.
Vizų reikalavimas galioja tiems, kurie turi kitos ES valstybės, esančios ne Šengeno erdvėje,  išduotą leidimą gyventi. Norintys patekti į Lietuvos teritoriją tokiu atveju privalo turėti vizą (jei jiems nėra taikomas bevizis režimas).
Užsieniečiui, pateikusiam dokumentus, įrodančius, kad jis yra ES valstybės narės piliečio, ELPA valstybės narės piliečio arba LR piliečio, pasinaudojusio laisvo asmenų judėjimo teise, šeimos narys arba kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi asmenų judėjimo teise, Šengeno viza turi būti išduodama per kiek įmanoma trumpiausią laiką.

Pvz.: Lietuvos pilietis Artūras yra vedęs Baltarusijos pilietę Aną. Jiedu gyvena Anglijoje. Anai yra išduota Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė, nes Artūras, būdamas Lietuvos pilietis, yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise. Taigi Ana į Lietuvą atvykti gali be vizos.
Jeigu Artūras būtų Didžiosios Britanijos pilietis, kuris niekada nėra pasinaudojęs laisvo judėjimo teise, Ana turėtų leidimą gyventi Anglijoje. Leidimas gyventi ne Šengeno valstybėje nesuteiktų jai galimybės atvykti į Lietuvą be vizos.

Daugiau informacijos apie skirtingas vizų rūšis ir jų išdavimo tvarką galite rasti čia.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Informacija peržiūrėta: 2018-01-19